Main Menu
User Menu

Marina Militare Italiana

Autor : 🕔31.08.2005 📕19.695
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Současné Italské námořnictvo vzniklo v roce 1946 jako součást vojenských sil Italské republiky a navazuje na Italské královské námořnictvo (Regia Marina). Mezi ostatní vojenské síly patří pozemní vojska (Esercito Italiano), vzdušné síly (Aeronautica Militare) a vojenská policie (Carabinieri). Dnes se v Italském námořnictvu slaví den 10.června. Je to oslava potopení rakousko-uherské bitevní lodi SMS Szént István v roce 1918. Italské námořnictvo se dělí na 5 částí.Do první z nich patří hlavní síly italského námořnictva a označuje se jako Armi Navali. Další složky jsou námořní záchranáři (Corpo Sanitario), vrchní velení námořnictva (Commissariato Militare Marittimo), námořní technici (Genio Navale) a poslední složkou je pobřežní stráž (Capitanerie di Porto).

Vlajka je jistě součást každého námořnictva. Také Italské námořnictvo má svou vlajku, kterou vyvěšuje na svých lodich. Vlajka Italského námořnictva se skládá z italské trikolory a loga italského námořnictva na prostředním bílém pruhu. Nad logem je umístěna zlatá koruna, která odlišuje vojenské plavidla od obchodních. Logo se skládá ze štítu rozděleného na 4 části, přičemž každá zobrazuje jednu italskou námořní oblast. Horní čtvrtina vlevo patří Benátské oblasti. Je na ni zobrazen zlatý okřídlený lev držící meč v červeném poli. Horní čtvrtina vpravo patří Janovské oblasti,která má ve znaku červený kříž na bílém pozadí. V dolní polovině se nachází vlevo znak oblasti Amalfi, který má bílý kříž na modrém poli. Vpravo se pak nachází znak oblasti Pisa, který znázorňuje bílý kříž na červeném poli.

V současné době je v aktivním stavu italského námořnictva jedna letadlová loď Giuseppe Garibaldi a ve výstavbě je další letadlová loď Cavour, která by měla vstoupit do služby v roce 2008. Dále jsou ve stavu italského námořnictva 2 torpedoborce třídy Audace a 2 torpedoborce třídy Luigi Durand De La Penne.V roce 2007 resp. v roce 2009 by torpedoborce třídy Audace měla nahradit nová plavidla třídy Orizzonte. K italským fregatám patří jediná třída a tou je třída Maestrale a patří do ní celkem 8 lodí. Italové disponují velkým počtem korvet. Celkem 18 lodí je zařazeno v 5 třídách. Ve třídách Soldati, Comandanti, Minerva serie 1 a serie 2 je po 4 lodích. Ve třídě Cassiopea 2 jsou lodě pouze 2. Ke školním lodím patří plachetnice Palinuro, Amerigo Vespucci a plavidla třídy Corsaro.

Zdroj:
Wikipedia - the free encyclopedia

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔31.08.2005 📕19.695