Main Menu
User Menu
Reklama

Akt vojenské kapitulace Německa

Autor : 🕔04.05.2005 📕43.926
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Berlín 8. května 1945

1. My podepsaní, jednajíce jménem německého vrchního velitelství, vzdáváme tímto bezpodmínečně všechny ozbrojené síly na pevnině, na moři i ve vzduchu, které jsou k dnešnímu dni pod německou kontrolou, vrchnímu veliteli spojeneckých expedičních sil a současně vrchnímu velitelství Rudé armády.

Reklama

2. Německé vrchní velitelství okamžitě vydá rozkazy všem německým vojenským, námořním a leteckým úřadům a všem ozbrojeným silám pod německou kontrolou, aby ukončily vojenské akce ve 23.01 hodiny středoevropského času dne 8. května 1945, aby zůstaly v pozicích, které v tomto okamžiku zaujímaly, a úplně odzbrojily tak, že předají všechnu výzbroj a výstroj místním spojeneckým velitelům nebo důstojníkům určeným představiteli spojeneckých vrchních velitelství. Žádná loď, plavidlo nebo letadlo nesmí být poroucháno ani nesmí být žádným způsobem poškozen jejich trup, stroje nebo vybavení, jakož i stroje jakéhokoli druhu, výzbroj, přístroje a veškeré technické prostředky vedení války vůbec.

3. Německé vrchní velitelství okamžitě vydá příslušným velitelům rozkazy a zajistí provedení všech rozkazů dalších, vydaných vrchním velitelem spojeneckých expedičních sil a vrchním velitelstvím Rudé armády.

4. Tento akt vojenské kapitulace nijak neovlivňuje žádné všeobecné ustanovení kapitulace, které jej nahradí a které bude uloženo Spojenými národy nebo jejich jménem a bude se vztahovat na Německo a německé ozbrojené síly jako celek.

5. V případě, že německé vrchní velitelství nebo některé z ozbrojených sil pod jeho kontrolou nebudou jednat v souhlase s tímto aktem kapitulace, podniknou vrchní velitel spojeneckých ozbrojených sil a vrchní velitelství Rudé armády taková trestní nebo jiná opatření, jaká uznají za vhodná.

6. Tento akt je vypracován v anglickém, ruském a německém znění. Autentický je pouze anglický a ruský text.

Podepsáno 8. května 1945 v Berlíně.

Jménem německého vrchního velitelství:
Keitel, Friedeburg, Stumpff

Reklama

V přítomnosti:
Zplnomocněného vrchním velením Rudé armády maršála Sovětského svazu G. Žukova
Zplnomocněného vrchního velitele expedičních sil hlavního maršála letectva Velké Británie Teddera

Při podepsání byli jako svědci přítomni:
Velitel strategických leteckých sil USA generál Spaatz
Hlavní velitel francouzské armády generál de Tassigny


Maršál Žukov čte text německé kapitulace v Berlíně. Vpravo sedí maršál Arthur Tedder.

Zdroj:
Antonín Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zhukov_reads_capitulation_act.jpg
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.05.2005 📕43.926