SMS Emden

Autor: Valeccom / valeccom 🕔︎︎ 👁︎ 15.665

5. Postrach britských parníků

Emden se setkal s Markomannií přesně podle plánu 23.září v 5 hodin ráno. Kapitán Müller se rozhodl plout západně od Cejlonu a na Maledivách doplnit palivo. Zaroveň však zamýšlel rozvrátit lodní dopravu západně od Kolomba. Poté, co křižník v poledních hodinách minul město Galla, ležící na jihozápadní výspě Cejlonu, zahlédl loď patřící britskému obchodnímu loďstvu. Byl to parník King Lud, jemuž velel kapitán D.Harris. Po chvíli byl parník o výtlaku 3650 BRT potopen. Den však ještě nebyl u konce. Ve 22 hodin Emden narazil na další kořist. Byl jim další britský parník. Jmenoval se Tymeric a měl výtlak 3314 BRT. I ten zmizel pod hladinou i s 4600 tunami cukru.Na rušné trase mezi Kolombem a ostrovem Minikoj nebylo o nepřátelské lodě nouze.

Už ráno 26.září křižník spatřil již 3 parník po útoku na Madras. Parník jménem Gryfevale a objemem 4439 BRT plul prázdný z Adenu do Kolomba. Kapitán Müller ho využil pro odvoz posádek potopených lodí.Pravým pokladem byla pro kapitána Emdenu příští obět. Byla to loď převážející 6600 tun kvalitního waleského uhlí. Parník se jmenoval Buresk (4350 BRT) a velel mu kapitán J.F.Taylor. Vzhledem k tomu, že Emden neměl už moc paliva a na Markomannii už ho taky moc nezbývalo, tak mu přišel Buresk velice vhod. Po obědě 27.září se před křižníkem objevil parník Ribera. Tento parník o výtlaku 3500 BRT, plující z Alexandrie do Batávie, se potopil krátce po otevření Kingstonů a vypálení pár ran do boku. Po setmění padla do rukou Emdenu další kořist. Byla jím loď jménem Foyle o výtlaku 4147 BRT a i ta se potopila poté, co Emden plul prověřit holandský poštovní parník proplouvající okolo.

Reklama

Doplnění paliva bylo už pro Emden naléhavé.Proto propusil Gryfevale a plul směrem k Maledivám. U atolu Miladumadu bylo přeloženo zbývajících 645 tun uhlí z Markomannie na Emden a bylo načase parník propustit.Markomannia měla plout k Simaloeru, kde se měla setkat s Pontoporosem a vzít od něj tolik paliva, kolik uveze. Emdenu tak zůstal Buresk s velice cenným nákladem. Nyní potřeboval křižník dát si na pár dní pokoj a provést drobné opravy na které nebyl dosud čas. Kapitán Müller vybral za místo klidu ostrov Diego Garcia ležící jižně od Malediv. K ostrovu připluly obě lodě 9.října. Tady bylo přeloženo 475 tun uhlí, provedena oprava kotlů a očištění křižníku pod čárou ponoru. Nebylo možné očistit vše, ale aspoň něco. Na ostrově, kde se nacházela jen kokosová plantáž, dostala posádka také pár zásob. Dne 10.října již obě lodě opouštěly lagunu a pluly směrem na sever. Dá se říci, že Emden opustil ostrov právě včas, neboť o dva dny později zde připlul pomocný křižník Empress of Russia vyslaný HMS Hampshire. Dne 15.října bylo u atolu Tiladumati na Emden naloženo dalších 280 tun uhli.Ještě toho dne večer zahlédla posádka parník vezoucí 4000 tun nejrůznějšího nákladu z Anglie do Madrasu. Lodi jménem Clan Grant (3948 BRT) velel kapitán N.Leslie. Ještě nebyl dokončen pruzkum parníku a už se na obzoru objevila další loď. Šlo o plovoucí rypadlo Ponrabbel o výtlaku 478 BRT plující do přístavu Launceston. Clan Grant i Ponrabbel se potopily témeř současně. Ten den ještě křižník potkal parník Benmohr o výtlaku 4806 BRT plující do Pinangu a Japonska. Jeho kapitán J.D.Sanchez musel zanedlouho sledovat jak se pod hladinu potápí jeho loď i s 6700 tunami kusového zboží.

Poté co Emden proplul průlivem Arh Digri Džaimárg, narazil na uplně novou loď jménem Troilus o výtlaku 7562 BRT. Parník patřící společnosti Blue Funnel převážel 10 000 tun kaučuku. Troilus zatím nasledoval křižník na jeho plavbě dále na východ. Ve 21.00 spatřil Emden britský parník. Kapitán Müller se rozhodl, že parník jmenující se St.Egbert (5596 BRT), vezoucí 6 600 tun kusového zboží pro USA, použije pro dopravu posádky Troilusu a zbývajících posádek potopených lodí na pevninu. Ještě ten den okolo pulnoci zajmul křižník britský parník Exford o výtlaku 4542 BRT, vezoucí 5500 tun cardiffského uhlí. Kapitán Müller měl nyní dostatek paliva a to paliva nejvyšší kvality. Ráno 19.října našel Emden již 13 loď od svého ostřelování Madrásu. Byla to Chilkana o výtlaku 5140 BRT. Parník převážel zboží z Británie do Kalkaty. Nyní byl čas potopit jak Troilus, tak i Chilkana.Oběma lodím byly otevřený Kingstony a do obou byla vypálena salva granátů. Během potopení Chilkany byla do Troilusu vypálená ještě druhá salva, neboť se loď potápěla moc pomalu. Poté se odpojil St. Egbert, který zamíříl do přístavu Kóčin. Emden zůstal opět sám jen se dvěmi zásobovácimi parníky.

Zdroj:
Dan van der Vat - Poslední korzár

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více