Main Menu
User Menu

11. zákopnická eskadrona [1939-1939]

11 Szwadron Pionierów / 11th Pioneer Squadron

     
Název:
Name:
11. zákopnická eskadrona
Originální název:
Original Name:
11 Szwadron Pionierów 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
11. zákopnická eskadrona
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-20.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda
20.09.1939-25.09.1939 Jezdecká brigáda „Edward“ 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-04.09.1939 prostor Augustów/? /
04.09.1939-05.09.1939 prostor Augustów-lesy prostor Żyliny/Płaska/noční přesun / 4)
05.09.1939-06.09.1939 lesy prostor Żyliny/Płaska-???-lesy prostor Romanówka/Kumiałka/noční přesun / 4)
06.09.1939-07.09.1939 lesy prostor Romanówka/Kumiałka-???-lesy východně Knyszyn/noční přesun / 4)
07.09.1939-08.09.1939 lesy východně Knyszyn-Tykocin-???-prostor Jabłonka Kościelna/noční přesun / 4)
08.09.1939-09.09.1939 prostor Jabłonka Kościelna /? / 5)
09.09.1939-10.09.1939 prostor Jabłonka Kościelna-lesy prostor Głębocz Wielki (Gać)/noční přesun / 4)
10.09.1939 lesy prostor Głębocz Wielki-hájenka Koskowo-lesy prostor Głębocz Wielki /přesun /
10.09.1939-11.09.1939 lesy prostor Głębocz Wielki-Szumowo-Żabikowo-Grzymały-Wądołki Borowe-prostor Długobórz/noční přesun / 4)
11.09.1939 prostor Długobórz-prostor Rykacze/přesun / 4)
11.09.1939-12.09.1939 prostor Rykacze-Goski-Rosochate Kościelne-Zalesie Stare-Dąbrowa Gogole/noční přesun / 4)
12.09.1939-13.09.1939 Gogole-Łazy-Szuby Włościańskie-Wyliny Ruś/noční přesun / 4)
13.09.1939 Wyliny Ruś-Wyliny (oprava mostu na řece Mianka)-prostor Jośki-les severně Hodyszewo/přesun / 4)
13.09.1939-14.09.1939 les severně Hodyszewo-Wodźki-Zalesie-Wólka Zaleska-prostor Olszewo/noční přesun / 4)
14.09.1939 prostor Olszewo-les jižně Wólka Zaleska-lesy severně Jośki /přesun / 4)
14.09.1939-15.09.1939 lesy severně Jośki/? / 4)
15.09.1939-16.09.1939 lesy severně Jośki-jižně Wólka Pietkowska-Ignatki-Godzieby-???-Strabla-Czerewki/noční přesun / 6)
16.09.1939-17.09.1939 prostor Czerewki/? /
17.09.1939-18.09.1939 prostor Czerewki-???-???-Rafałówka-lesy východně Rafałówka (boj)-Hieronimowo-Jałówka / -prostor Hrynki (Грiнкi)/přesun / 4)
18.09.1939-20.09.1939 prostor Hrynki (Грiнкi)/? / 4)
20.09.1939 prostor Hrynki (Грiнкi)-Dobrowola (Доброволя)-
Cichowola (Ціхаволя) / -Białowieża/přesun / 4)
20.09.1939-21.09.1939 prostor Białowieża/? /
21.09.1939 prostor Białowieża / -západně Kamieniuki (Камянюкi)-???/přesun / 4)
22.09.1939 ???-prostor Kalenkowicze (Каленкавічы)-prostor Radowicze (Радзевічы)/přesun / -lesy západně Czeremcha-lesy prostor Nurzec (Borysowszczyzna?)/přesun / 4)
22.09.1939-24.09.1939 lesy prostor Nurzec (Borysowszczyzna?)-???-prostor Gnojno/Bubel/přesun / 4)
24.09.1939-25.09.1939 prostor Gnojno/Bubel/? / 4)
25.09.1939 prostor Gnojno/Bubel-Konstantynów-Sitnik-lesy prostor Jaźwiny/přesun / 4)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-25.09.1939 Kowalski, Władysław XI (rotmistrz)
Výzbroj:
Armament:
Zákopnická eskadrona 5)
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Zákopnická eskadrona č. 11 (Szwadron Pionierów nr 11). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako zde.
2) Skutečné datum ani důvod zániku nejsou v polských zdrojích uvedeny. Některé indicie naznačují, že eskadrona pravděpodobně zanikla 25.09.1939, kdy byly podle zprávy gen. Podhorského (velitel Jezdecké divize „Zaza“) všechny koně zákopnické eskadrony přiděleny 4. oddílu jízdního dělostřelectva. Eskadrona byla pravděpodobně zrušena a mužstvo bylo zařazeno do jezdeckých jednotek.
3) Dne 20.09.1939 byly zbytky Podleské a Suvalské jezdecké brigády reorganizovány na Jezdeckou divizi „Zaza“. V její rámci byla eskadrona zařazena do sestavy Jezdecké brigády „Edward“.
4) Činnost, dislokace a osa přesunu nejsou ve zdrojích uvedeny a proto je uvádím pouze orientačně.
5) V noci 08./09.09.1939 byla jedna četa (pravděpodobně I. četa) vyslána s 2. hulánským plukem ke střežení levého břehu řeky Narew v prostoru obce Pruszki Wielkie, kde ve vhodném prostoru zaminovala silnici ve směru na město Łomża. 10.09.1939 byl pluk v boji s odřadem německé 10. tankové divize rozprášen. Části pluku se později k brigádě vrátily, ovšem o návratu čety nejsou ve zdrojích uvedeny žádné údaje.
6) Při nočním přesunu eskadrona zaminovala cestu mezi obcemi Wólka Pietkowska-Topczewo a tím vytvořila pro jednotky brigády koridor pro její přechod.
Zdroje:
Sources:

2 Pułk Ułanów, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.18/D/1, str. 29, 30.
Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
Plisowski, Kazimierz: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.18/D/1, str. 7(8),
Podhorski, Zygmunt: Suwalska Brygada Kawalerii, Relacje, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.18/A/1, str. 21(24), 23(26), 27(30), 40(43), 45(48), 50(53)
Porczyński, Witosław: Kronika działań Suwalskiej Brygady Kawalerii w kampanii wrześniowej 1939, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.18/B/8, str. 19(150)
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989

URL : https://www.valka.cz/11-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t194098#558762Verze : 2
MOD
Úvodem je nutno zdůraznit, že polské zdroje se v určení velitelské sestavy značně rozcházejí. Proto jsem požádal o pomoc své kolegy z Polska a diskuze proběhla na této adrese: https://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=79&t=137415
Z této diskuze vyplývá, že v průběhu bojů došlo ve velitelské sestavě ke změnám, ovšem není známo ve kterých jejich fázích. Jisté je jen to, že velitelem eskadrony byl po celé období její existence setník Kozłowski. Proto uvádím jména všech důstojníků, kteři byli ve zdrojích uvedeni jako velitelé čet, bez uvedení období jejich velení četám.

Velitelská sestava 11. zákopnické eskadrony:


velitel eskadrony – 24.08.1939- 25(?).09.1939 setník Władysław XI Kozłowski 1)
pravděpodobní velitelé čet:
podporučík jezdectva Jan Alfred Baranowski 2)
poručík jezdectva Antoni Zygmunt Frankiewicz 3)
podporučík jezdectva v záloze Edward Frankowski 4)
poručík jezdectva v záloze Jerzy Iwanowski 5)
poručík jezdectva v záloze Edward Ostrowski 6)
setník Hipolit Żarski 7)
velitel trénu – ???, ??? 8)


Poznámky:
1) (05.09.1900-DD.MM.RRRR). Kosztyła uvádí Konstanty Kozłowski. Jiné zdroje uvádějí Władysław Konstanty Kozłowski. Zde je uveden podle schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939). Po kapitulaci Samostatné operační skupiny „Polesí“ byl od 06.10.1939 do DD.04.1945 v německém zajetí. Po osvobození sloužil do demobilizace v 1947 roku v polské exilové armádě na Západě. Po demobilizaci zůstal ve Velké Británii.
2) (07.01.1912-DD.MM.RRRR). Podle schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) byl ke dni 23.03.1939 zástupcem mobilizačního důstojníka 18. hulánského pluku. V létě 1939 roku byl převelen k 11. zákopnické eskadroně jako „mimotabulkový“ důstojník. V jednom ze zdrojů uvedených v diskusi s kolegy z Polska je uveden jako velitel I. čety. V dalším zdroji je uveden jako velitel zákopnické čety 11. eskadrony v sestavě Skupiny plukovníka Wani, což je značně nepravděpodobné a jiné zdroje to nepotvrzují. Není ueden v seznamu ztrát ani zajatých.
3) (01.05.1903-DD.MM.RRRR). V jednom zdroji je uveden jako velitel I. čety, v jiném jako velitel II. čety a ve většině není uveden vůbec. Podle schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) byl v eskadroně velitelem čety. Podle dalšího zdroje uvedeného v diskuzi byl důstojníkem Náhradního střediska 2. pluku jízdních střelců ve městě Hrubieszów, ale ve velitelské sestavě Jezdeckého uskupení „Hrubieszów“ (Zgrupowanie Kawalerii „Hrubieszów“) není uveden. Od DD.MM.1939 v německém zajetí. V seznamu zajatých je uveden jako poručík 111(sic!) jezdecké eskadrony.
https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/78392
4) (02.10.1903-DD.MM.RRRR). Podle schématizmu záložních důstojníků z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw) byl ve stavu 16. hulánského pluku. Objevuje se v několika zdrojích uvedených v diskuzi. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Pravděpodobně unikl zajetí, dostal se do polské exilové armády a v průběhu války byl povýšen do hodnosti setníka a vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari. V roce 1946 byl v hodnosti setníka velitelem eskadrony Karpatského hulánského pluku (Pułk Ułanów Karpackich). Po demobilizaci zůstal ve Velké Británii.
5) (01.03.1907-28.05.2008). Podle schématizmu záložních důstojníků z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw) byl ve stavu 1. hulánského pluku. Vmnoha zdrojích uvedených v diskuzi je uveden jako velitel II. nebo III. čety. V několika jiných zdrojích je uveden jako velitel II. čety kulometné eskadrony 1. hulánského pluku. 13.09.1939 byl zraněn v boji u obce Mień. Unikl zajetí a na podzim 1939 roku se dostal do Francie, kde sloužil v polské exilové armádě. Po evakuaci do Velké Británie byl povýšen do hodnosti poručíka a 01.09.1944 do hodnosti setníka. Jako velitel velitelské eskadrony (szwadron dowodzenia) 10. pluku jízdních střelců polské 1. obrněné divize bojoval ve Francii a Holandsku. Před demobilizací v roce 1947 byl povýšen do hodnosti majora. Po demobilizaci se odstěhoval do Jihoafrické Republiky a později do Francie. V roce 2006 se vrátil do Polska, kde také zemřel.
6) (12.12.1902-DD.MM.RRRR). Po mobilizaci se stal velitelem II. čety 1. zákopnické eskadrony. 13.09.1939 měl s hlídkou navázat spojení s velitelstvím brigády. Od eskadrony byl odříznut, připojil se k ustupujícím polským jednotkám a od 14.09.1939 byl velitelem 4. eskadrony v Korouhvi 5. hulánského pluku. Jako velitel čety eskadrony je uveden pouze u Podhorského. Po kapitulaci padl do německého zajetí.
7) (13.08.1900-14.11.1975). Wróblewski jej uvádí jako velitele I. čety. Podhorski jej uvádí jako třetího v pořadí velitelů čet (velitele III. čety ?). Podle schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) byl ke dni 23.03.1939 velitelem čety. Po mobilizaci byl rovněř zástupcem velitele eskadrony. Za neznámých okolností se dostal do sovětského zajetí, kde byl umístěn v táboře ve Starobělsku, odkud byl přemístěn do tábora v Grjazovci. Po podepsání smlouvy Sikorski-Majski z 30.06.1941 byl propuštěn a od DD.09.1941 sloužil v Polské armádě v SSSR, kde byl m.j. velitelem ženijní roty 19. pěšího pluku 7. pěší divize. Po evakuaci na Blízký východ v 1942 roku sloužil od 1943 roku v II. polském sboru, s nímž se zúčastnil v létech 1944-1945 bojů v Itálii. Po demobilizaci v 1947 roku se vrátil do Polska, kde žil ve městě Świdnica. Zemřel v nemocnici ve Vratislavi (Wrocław).
8) V žádném ze zdrojů není uveden.
Zdroje:
https://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=79&t=137415
www.wbc.poznan.pl
www.stankiewicze.com
Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976,
Podhorski, Zygmunt: Notatnik z Murnau, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.18/A/2, str. 141
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
URL : https://www.valka.cz/11-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t194098#558975Verze : 1
MOD