Generalmajor Dr. Franz Bäke

Autor: Melkor 🕔︎︎ 👁︎ 33.538


Dr. Franz Bäke
28. únor 1898 - 12. prosinec 1978

Plukovník Dr. Franz Bäke, povoláním zubní lékař, byl jedním z nejúspěšnějších a nejvíce vyznamenávaných tankových velitelů 2. světové války. Dr. Bäke se narodil Schwarzenfelsu 28. února 1898. 19. května 1915 Franz Bäke dobrovolně vstoupil do pěšího pluku č.3, poté byl povýšen do hodnosti Vizefeldwebel a stal se kadetem v pluku pěšího dělostřelectva č.7. V lednu 1919 Bäke odešel do výslužby a začal studovat medicínu a stomatologii do roku 1922 a v roce 1923 se stal zubním lékařem. 1. dubna 1937 absolvoval Franz Bäke svoje první cvičení s Aufkärungs-Abteilung 6 (průzkumný prapor), následovalo druhé cvičení 11.června 1937. 1. prosince 1937 se Bäke stal poručíkem v záloze a 1. srpna 1939 Zugführerem (velitelem čety) v leichte Kolonne Panzerabwehr-Abteilungu 65 (protitankový prapor). 1.listopadu 1939 byl Bäke povýšen na nadporučíka a 1. ledna 1940 se stal velitelem roty Panzerabwehr-Abteilungu 65. 1.května 1940 byl Bäke povýšen na kapitána. Během francouzské kampaně sloužil Dr. Bäke v 65.Panzerabteilungu 6. tankové divize. Velel rotě 65. Panzerabteilungu a obsadil nepoškozený most přes řeku Meusu v Arques. Během bojů ve Francii byl Bäke dvakrát zraněn, 17. a 19.května 1940, ale zůstal se svou jednotkou. 1.května 1941 se stal kapitán Bäke velitelem Panzerstaffel 11.tankového pluku 6. tankové divize a 1.srpna 1941 byl povýšen na Majora. 1.listopadu 1941 se stal štábním pobočníkem téže jednotky. 1.července 1942 se Dr. Franz Bäke stal velitelem 2.praporu 11.tankového pluku. 11.ledna 1943 byl major Bäke vyznamenán Rytířským křížem. 13. července 1943 byl Bäke zraněn, ale přesto zůstal se svou jednotkou. 14.července 1943 byl Dr. Bäke speciálním rozkazem pověřen velením 11.tankového pluku, i když byl příliš mladý, byl pro tuto funkci nejvhodnější. Tato pozice byla prozatímní, i když pokud by se dobře osvědčil mohl být povýšen. 1. srpna 1943 byl Bäke vyznamenán Dubovými ratolestmi k Rytířskému kříži. 1.listopadu 1943 se podplukovník Bäke stal velitelem 11. tankového pluku 6. tanková divize. Na začátku roku 1944 obdržel Bäke velení speciální jednotky, která byla složena z částí sPzAbt. 503, praporu tanků Panther spolu se samohybným dělostřelectvem a opravárenskou jednotkou. Tato jednotka byla pojmenována tankový pluk Bäke a zúčastnila se mnoha zuřivých bojů na Východní frontě. Jeden z těchto střetů byla pětidenní bitva v lednu 1944 v „kapse Balabonowka“, kde si tankový pluk Bäke připsal 267 zničených sovětských tanků, přičemž ztratil pouze jeden Tiger a čtyři Panthery. Bäkeovo osobní hrdinství bylo vynikající, představováno jeho čtyřmi páskami za samostatné zničení tanku, kterými byl vyznamenán, když sám zničil čtyři tanky. 21. února 1944 byl podplukovník Bäke vyznamenán Meči k Rytířskému kříži. 1.května 1944 byl Dr. Bäke povýšen na plukovníka a 13. července se stal velitelem tankové brigády 106- Feldherrnhalle. 1.ledna 1945 přešel Dr. Bäke ze zálohy do aktivní služby a stal se vojákem z povolání. Udělal to, protože jinak nemohl být povýšen do vyšší hodnosti než plukovník. 24. ledna 1945 absolvoval plukovník Bäke výcvikový kurz pro divizní velitele. 9.března 1945 byl Dr. Bäke speciálním rozkazem pověřen velením 13. tankové divize „Feldherrnhalle 2“, opět byl příliš mladý, ale nejlepší pro tuto funkci. Od 20.dubna 1945 do konce války sloužil plukovník Bäke jako generálmajor-velitel oslabené 13.tankové divize „Feldherrnhalle 2“. 8.května 1945 se Dr. Bäke stal válečným zajatcem a v zajetí zůstal až do svého propuštění v roce 1947. Zemřel při nehodě v Hagenu 12. prosince 1978.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více