Main Menu
User Menu
Reklama

Boxerské povstání v Číně

Autor : 🕔20.07.2004 📕48.910
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

1900

Velký odpor proti všem cizincům v Číně přerostl v otevřený boj, když nacionalistická skupina, Boxeři, 20.června okupovala Peking a obléhala členy diplomatického sboru, jejich rodiny a ostatní v britském vyslanectví. Boxeři chtěli zbavit Čínu všech cizinců. Po téměř dvouměsíčním obležení, dosáhly jednotky ze Spojených států, Velké Británie, Francie, Ruska, Německa a Japonska 14. srpna Pekingu a potlačili Boxerské povstání. Pod tlakem Spojených států a ostatních mocností musela Čína souhlasit s tím, že nebude dále rozdělena. 7. září 1901, Čína a dalších 11 mocností podepsaly Boxerský protokol, na jehož základě musela Čína zaplatit 333 000 000 dolarů odškodného. Spojené státy obdržely 24 500 000 dolarů, ale v roce 1908 byla tato částka snížena a peníze byly použity na vzdělání čínských studentů ve Spojených státech.

Pramen: Carruth, Gorton. "The Encyclopedia of American Facts and Dates". 10th Ed. New York: Harper Collins Publishers. ©1997
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.07.2004 📕48.910