Main Menu
User Menu

_1. sektor MNB [1950-1951]

1. sektor MNBtabulka
URL : https://www.valka.cz/1-sektor-MNB-1950-1951-t86558#320571Verze : 0
MOD
Velitelství
- velitel (škpt. Josef Čech)
- 1. zástupce (npor. Jan Skála)
- 2. zástupce (vstržm. Jaroslav Macháček)
- politický tajemník (npor. Václav Kovařík)
- velitelé pěti oddělení (viz níže) a jejich pobočníci
- kancelář veliteleI. oddělení
Oddělení mělo v gesci osobní ochranu a doprovod prezidenta republiky. Personálně bylo vybaveno 199 příslušníky.


- velitel (plk. Leopold Hofmann)
- pobočník velitele (kpt. Bohumír Němec)
- velitelství a štáb
- 1. oddíl
- 2. speciální oddíl (ppor. Jaroslav Oberreiter)
---- 1. skupina - osobní ochrana a doprovod (por. František Berger)
---- 2. skupina - agenturně-operativní (ppor. Jaroslav Oberreiter)
---- 3. skupina - technická (šstržm. Ladislav Korecký)
---- 4. skupina - pomocná (šstržm. Josef Chyška)
---- 5. skupina - hospodářská (vstržm. Miloslav Dvořan)II. oddělení
Oddělení mělo v gesci osobní ochranu vedoucích stranických a vládních činitelů. Personálně bylo vybaveno 231 příslušníky.


- velitel (kpt. Jiří Uchytil)
- I. útvar - ochrana vládních činitelů (ppor. František Němec)
---- 1. rota - osobní ochrana vládních činitelů zařazených do 1. stupně, tj. jejich ochrana a doprovod (šstržm. Bohumil Kohút)
---- 2. rota - osobní ochrana vládních činitelů bez doprovodu (šstržm. Antonín Zlámal)
---- 3. rota - ochrana a doprovod cizích vládních činitelů a delegací (šstržm. Zdeněk Blahut)
- II. útvar - ochrana stranických činitelů a střežení budovy ÚV KSČ (kpt. Petr Trapl)III. oddělení
Oddělení mělo v gesci organizování viditelné a skryté ochrany vládních tras (v délce 24 kilometrů) a chráněnými osobami pravidelně navštěvovaných míst. Personálně bylo vybaveno 213 příslušníky.


- velitel (škpt. Jan Krejčí)
- 1. rota - skryté střežení (por. Jaroslav Podroužek)
- 2. rota - dopravní bezpečnost na křižovatkách a pořádková služba na trase ve stejnokroji (por. Tomáš Dvořák)IV. oddělení
Oddělení mělo v gesci agenturně operativní činnost s cílem preventivního zajištění bezpečnosti chráněných osob v jejich bydlišti, na pracovišti, na cestách a při slavnostních příležitostech. Personálně bylo vybaveno 75 příslušníky.


- velitel (vstržm. Emil Vašička)
- velitelství
- 1. referát - trasy (?)
- 2. referát - pracoviště (vstržm. Rudolf Langer)
- 3. referát - bydliště (vstržm. Bedřich Mařík)
- 4. referát - obrana speciálního oddílu a zásobovacího střediska proti pronikání nepřátelských osob (stržm. Josef Sládek)
- 5. referát - propustky do prostor pohybu chráněných osob při slavnostních příležitostech (stržm. Chotimír Koller)V. oddělení
Oddělení mělo v gesci zásobování chráněných osob potravinami a zajišťování řemeslnických prací v místě bydliště i pracoviště chráněných osob.


- velitel (kpt. Jaroslav Kadlec)
- velitelství
- 1. referát - zásobování (šstržm. Karel Sýkora)
- 2. referát - laboratoř (?)
- 3. referát - zdravotní (?)
- 4. referát - autoreferát (vstržm. František Beránek)
- 5. referát - osobní (šstržm. František Jelínek)
- 6. referát - hospodářský (šstržm. Jindřich Jedlička)
- 7. referát - účtárna (ml. stržm. Jan Čížek)
- 8. referát - technický (?)I. speciální oddíl
Oddíl měl v gesci operativní střežení bydliště prezidenta a jeho letního sídla. V sestavě každé roty bylo přes 130 příslušníků.


- velitel (plk. Leopold Hofmann)
--- 1. rota (por. Josef Končel)
--- 2. rota (por. Ladislav Brůna)
--- 3. rota (por. Karel Přibyl)
--- 4. rota (por. Josef Hohl)II. speciální oddíl
Oddíl měl v gesci operativní střežení bytů, vil a letních sídel chráněných osob a střežení vládních budov. II. speciální oddíl byl personálně vybaven 710 příslušníky.


- velitel (por. Rudolf Jelínek)
- 1. prapor (ppor. Václav Svoboda)
---- 1. rota (ppor. Václav Truneček)
---- 2. rota (por. Václav Lubal)
---- 3. rota (vstržm. Miloslav Jelínek)
---- 4. rota (vstržm. Jaroslav Klinkáček)
- 2. prapor (ppor. Jindřich Reinhard)
---- 5. rota (šstržm. František Kšána)
---- 6. rota (por. Josef Baťha)
---- 7. rota (vstržm. Tomáš Novotný)


Do sestavy II. speciálního oddílu byla zařazena i 8. rota, která mu ovšem podléhala jen po materiální stránce. Jelikož jejím úkolem bylo střežení zastupitelských úřadů tzv. kapitalistických zemí, byla řízena I. sektorem Velitelství Státní bezpečnosti. U 8. roty bylo zařazeno 165 příslušníků.
URL : https://www.valka.cz/1-sektor-MNB-1950-1951-t86558#320574Verze : 0
MOD
V dubnu 1951 se 1. sektor MNB změnil na Odbor O MNB.
URL : https://www.valka.cz/1-sektor-MNB-1950-1951-t86558#320588Verze : 0
MOD