Main Menu
User Menu

1. radiotechnická brigáda [1992-1992]

1st Radio Technical Brigade

     
Název:
Name:
1. radiotechnická brigáda
Originální název:
Original Name:
1. radiotechnická brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1992
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
1. radiotechnická brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1992-31.12.1992 1. divize protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.03.1992-31.12.1992 Zvolen, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.03.1992-31.12.1992 Púčik, Vladimír (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.03.1992-31.12.1992 , ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1992-31.12.1992 63. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
01.03.1992-31.12.1992 64. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
01.03.1992-31.12.1992 65. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1991-31.12.1992
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.03.1992-31.12.1992 VÚ 2551 Zvolen
Zdroje:
Sources:
https://1rtb.meu.zoznam.sk/
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL CZ: https://www.valka.cz/1-radiotechnicka-brigada-1992-1992-t48494#421896Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Radio-Technical-Brigade-t48494#421896Version : 0
MOD

Stránky bývalých príslušníkov a zamestnancov 1. rádiotechnickej brigády
Niečo z histórie
Už na jeseň v roku 1991 bola na Sliač vyslaná z veliteľstva vtedajšej 2. rádiotechnickej brigády (rtb) v Brne aktivačná skupina pod vedením pplk. Jozefa Černáka, ktorej úlohou bolo vytvoriť podmienky pre vybudovanie štábu budúcej 1. rádiotechnickej brigády v priestoroch kasární, ktoré iba pár mesiacov predtým opustila Sovietska armáda na základe odsunu sovietskych vojsk z územia Československa.
Podmienky v kasárňach na Sliači v tej dobe boli viac ako žalostné. Nehnuteľnosti boli značne zdevastované, priestory veľmi znečistené a iba veľmi malá časť z nich sa dala využiť na vytvorenie akých takých pracovných podmienok pre vznikajúci štáb brigády. Treba dodať, že iba o niekoľko mesiacov skôr sa začala v rovnakých kasárňach vytvárať letecká základňa, ktorá taktiež potrebovala priestory. Problematické bolo taktiež zabezpečenie ubytovania pre profesionálnych vojakov a ich rodiny. Preto súčasne s rekonštrukciou kasární prebiehala i rekonštrukcia a výstavba bytov v posádke Sliač a taktiež bola realizovaná oprava vojenskej ubytovne.
Napriek zložitým sociálnym podmienkam sa 1.12.1991 na základe vložky k tabuľkám počtov 2.rtb Brno začal výber personálu pre štáb a zabezpečovacie jednotky 1.rtb.
Okrem toho bola v lokalite v blízkosti letiska Sliač (KEČ) ubytovaná zabezpečovacia jednotka štábu pozostávajúca z niekoľko vojakov základnej služby. Postupne boli obsadzované funkcie na štábe brigády. Veľká časť dôstojníkov a praporčíkov prichádzala z útvarov v Čechách a na Morave, z ktorých mnohím sa takto začal plniť ich dlhoročný sen - slúžiť na Slovensku. Druhú veľkú skupinu tvoril personál, pochádzajúci z útvarov, dislokovaných dovtedy vo Zvolene a okolí a ktoré prechádzali reorganizáciou, alebo boli zrušené. Podarilo sa taktiež získať niektorých odborníkov z rádiotechnických práporov, ktoré boli dislokované na Slovensku.
1. rádiotechnická brigáda vznikla 1.3.1992 a bola začlenená do podriadenosti 1.divízie PVO, ktorá taktiež vznikla vo Zvolene.
Do podriadenosti 1.rtb prešli rádiotechnické prápory (rtpr) dislokované na Slovensku, ktoré boli dovtedy podriadené 2.rtb v Brne a zároveň boli premenované na skupiny rádiolokačného prieskumu a uvedomovania (SkRLPsU).
Na báze 64. rtpr Zvolen vznikla 64. SkRLPsU s veliteľstvom vo Zvolene na Bakovej Jame,
65. rtpr v Mierove bol reorganizovaný na 65. SkRLPsU s veliteľstvom v Mierove.
Okrem toho vznikla nová - 63. SkRLPsU s veliteľstvom v Košiciach. Každá zo SkRLPsU mala v podriadenosti niekoľko stredísk RLPsU (StrRLPsU).

Jednými z nich boli aj strediská v Skalitom na Kysuciach, ktoré bolo ešte pred 1.3.1992 prevzaté od Ostravského (61.)rádiotechnického práporu a stredisko v Michalovciach, ktoré bolo vybudované iba pár mesiacov pred vznikom rtb. Dňom 1.3.1992 začala teda 1.rtb plniť svoje základné poslanie - zabezpečiť nepretržitý prehľad o vzdušnej situácii nad územím SR a preletoch štátnej hranice a vydávať informáciu jednotkám stíhacieho letectva (SL) a protilietadlového raketového vojska (PLRV).
Hlavným poslaním štábu brigády bolo okrem iného zabezpečenie velenia, súčinnosti a logistická podpora jednotiek rtb. Problémy boli prakticky na všetkých úsekoch. Velenie brigády nemalo vlastné skladové priestory, provizórne bolo taktiež telefonické a ďalekopisné spojenie, autopark tvorilo pár starších vozidiel, funkcionári štábu boli umiestnení v provizórnych priestoroch a podobne by sa dalo pokračovať. Postupne sa však situácia začala zlepšovať a pre štáb brigády boli zrekonštruované dve prízemné budovy. Okrem toho ku koncu roku 1992 boli prvým rodinám profesionálnych vojakov pridelené služobné byty v posádkach Sliač, Zvolen a Banská Bystrica. Koncom roku 1992 sa príslušníci veliteľstva brigády významným spôsobom podieľali na delení majetku československej federálnej armády v súvislosti s rozdelením ČSFR na dva samostatné štáty - Českú republiku a Slovenskú republiku dňom 1.1.1993.Zdroj:
Viac tu: https://1rtb.webnode.sk/o-nas/
URL CZ: https://www.valka.cz/1-radiotechnicka-brigada-1992-1992-t48494#547519Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Radio-Technical-Brigade-t48494#547519Version : 0