Main Menu
User Menu

1. odřad obrněných automobilů [1918-1920]

1st Armored Cars Detachment / 1-й автобронеотря

     
Název:
Name:
1. odřad obrněných automobilů
Originální název:
Original Name:
1-й автобронеотря
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.03.1918
Předchůdce:
Predecessor:
1. automobilní bojový odřad
Datum zániku:
Disbanded:
18.11.1920
Nástupce:
Successor:
Odřad obrněných automobilů zvláštního určení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Konopko, Julian Vladislavovič ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wikipedia
https://tankfront.ru/ussr/nkvd/omsdon1.html
URL CZ: https://www.valka.cz/1-odrad-obrnenych-automobilu-1918-1920-t208303#589495Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Armored-Cars-Detachment-1-y-avtobroneotrya-t208303#589495Version : 0
MOD