Main Menu
User Menu

05 / 05

Signum

Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 5 (březen 2009)


Obsah čísla
Steiner, Jörg C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie, část 1 (233-240)
Karásek, Martin: Povojnové vyznamenania Slovenskej národnej rady, část 2 (241-242)
Lukš, Oldřich: Dekorace udělované příslušníkům RAF, část 3 (243-247)
Growka, Květoslav: Úvaha o typologii a ceně Řádu Slovenského národního povstání (248-253)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Záslužná medaile za čtyřicetileté věrné služby (253-259)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Železný půlměsíc v rakousko-uherské armádě (260-263)
Wodák, Vilém: Řády a vyznamenání slavného polního maršála (264-269)
Jedlička, Roman: Návrh Čs. řádu bílého lva v pražské aukci (269-271)
Jedlička, Roman: K článku "Poválečná vyznamenání Slovenské národní rady" (271)
URL : https://www.valka.cz/05-05-t86473#320314Verze : 0
MOD