Main Menu
User Menu

03. OS SR - súťaž hodnostnej skupiny č. 3

Bojové operácie na území Slovenska a Slovenských dobrovoľníkov v rokoch 1848-1849

V rokoch 1848-1849 sa Európou prehnala revolučná vlna, ktorá zatriasla takmer všetkými štátmi v Európe, vrátane Rakúskej monarchie, ktorej súčasťou bolo aj Uhorsko s územím Slovenska.


Na území slovenska v tomto období prebehlo niekoľko vojenských operácií, vzbúr a ďalších vystúpení, revolučných, aj kontrarevolučných akcií. Na povstaní a v bojových operáciách sa aktívne podieľali aj obyvatelia územia dnešného Slovenska.


Cieľom súťaže je pokúsiť sa zmapovať udalosti týchto rokov formou článkov zverejnených na www.valka.cz. Môže ísť o životopisy osôb, ktorí sa podieľali na revolučných udalostiach, popisy vojenských ťažení, dôležitých politických udalostí a pod. Jediná podmienka na zaradenie je, že udalosť (osobnosť) sa musí spájať s dnešným územím Slovenska.....


Uvítam Vaše návrhy a pripomienka k zadaniu súťaže.......... Termín ukončenia súťaže je február 2008, keď uplynie 160 rokov od vypuknutia prvých povstaní v Rakúskej monarchii....
URL : https://www.valka.cz/03-OS-SR-sutaz-hodnostnej-skupiny-c-3-t63603#226857Verze : 0
MOD
Diskuse