Main Menu
User Menu

02.09.2018 - Brazílie: požár národního muzea, nedozírné kulturní škody

Nejen Brazílie, ale celé lidstvo utrpělo velkou kulturní ztrátu z důvodu požáru Brazilského národního muzea, které v tomto roce přitom oslavilo 200 let od svého založení (1818). V muzeu bylo uloženo na 20 milionů exponátů, z nichž mnohé byly nedozírné hodnoty jednalo se např. o archeologické sbírky, a to zvláště z území Brazílie, ale byly zde nálezy např. i ze starověkého Egypta. K nejmladším exponátům pak patřily historické memorábilie mají vztah historii Brazílie. Zaměstnanci muzea spolu s hasiči se snažili o záchranu pokud možno co nejvíce sbírek, přesto se odhaduje, že bylo zničeno nebo významně poškozeno asi 90% jejich objemu. Nyní probíhá postupné prohledávání trosek, hasiči již oznámili, že v prostoru, kde byly vystavovány kosti významných živočichů včetně 12 000 let staré lebky člověka, která má z hlediska historie migrace rodu Homo významnou úlohu, našli jejich ohořelé zbytky. Poškození hrozí i části požárem nezasažených sbírek. Ty jsou zamraženy, avšak z důvodu požáru byl přerušen přívod el. proudu a tak hrozí jejich hnití.


Zdroje:
www.lidovky.cz
www.lidovky.cz
URL : https://www.valka.cz/02-09-2018-Brazilie-pozar-narodniho-muzea-nedozirne-kulturni-skody-t216350#607360Verze : 0