Main Menu
User Menu

Kusín (zaniknuté slovanské hradisko)

Na vrchu Hradek sa kedysi vypínalo toto mohutné slovanské hradisko, najskôr obranného a útočiskového rázu a strategického významu, vybudované nad dôležitou cestou spájajúcou Východoslovenskú nížinu s nadvihorlatskou oblasťou.


Viac info v článku v mojom profile:
https://www.valka.cz/clanek_12602.html
URL : https://www.valka.cz/Kusin-zaniknute-slovanske-hradisko-t79245#291035Verze : 0