Main Menu
User Menu

Kopal, Karel

Podplukovník Karel Kopal


*1788, Ctidružice
+1848, Monte Berico (?)

Zúčastnil sa ťažení v rokoch 1805, 1809, 1813 - 1815. V ťažení roku 1806 už bojoval v hodnosti poručíka 6. streleckého práporu v predvoji Vetseyovej brigády a vyznamenal sa pri krytí ústupu rakúskych síl pri Regensburgu 22. apríla 1809.


V bitke pri Lipsku získali jeho 2 roty 30 zajatcov. 18. januára 1814 už bojoval v uliciach Lyonu. Povýšenia sa dočkal až v roku 1835 (major) a v apríli 1841 (podplukovník). 10. júna 1848 velil 10. streleckému práporu pri útoku na piemonstké pozície Monte Berico, kde utrpel zranenie hlavy a pravého ramena. Svojim ranám podľahol 16. júna. Ešte 27. novembra bol za prejavené hrdinstvo vyznamenaný krížom Rádu Márie Terézie ,,in memoriam".


Kol.: Pod císařským praporem. Praha : Elka Press, 2003, s. 265.
URL : https://www.valka.cz/Kopal-Karel-t79083#290680Verze : 0