Main Menu
User Menu

Těžký dělostřelecký oddíl typ II [1939-1939]

Medium Artillery Battalion Type II

Dywizjon artylerii ciężkiej typ II

Těžký dělostřelecký oddíl typ II – Medium Artillery Battalion Type II – Dywizjon artylerii ciężkiej typ II


Vojskové těleso dělostřelectva. V rámci reorganizace struktury dělostřelectva bylo v 1937 r. rozhodnuto o utvoření těžkých děl. oddílů a jejich zařazení do sestavy pěších divizí. Do zahájení 1. fáze poplachové mobilizace (23.03.1939) vznikly oddíly pro 16., 17., 18., 20., 26., 28. a 30. pěší divizi. Pro 17 pěších divizí byly vytvořeny ve 2. fázi poplachové mobilizace (od 24.08.1939) a pro zbývajících 6 v 1. vlně všeobecné mobilizace (od 30.08.1939). Záložní pěší divize tyto oddíly neobdržely. Celkem bylo utvořeno a zmobilizováno 30 oddílů.
Organizační struktura oddílu:
velitelství
1. těžká kanonová baterie 1
2. těžká houfnicová baterie 2
muniční kolona
Tabulkové počty oddílu:
důstojníci – 17
poddůstojníci a vojíni – 477
lehké kulomety Schwarzlose vz. 08/15 - 6
105 mm hrubé kanony vz. 13 nebo vz. 29 – 3 (1. baterie)
155 mm hrubé houfnice vz.17 – 3 (2. baterie)
koně – 449
koňské povozy (dvojspřežné) - 117

Velitelství:
velitel oddílu
velitelské družstvo
oddílová průzkumná (zvědná) četa
hospodářská četa + oddílový trén
oddílová spojovací četa (1 důstojník + 36 mužstvo, 1 jezdecká + 2 radiové + 4 pěší hlídky, 1 telefonní ústředna, 2 radiostanice N 1/T a 1 stanice ROD, souprava identifikačních plachet pro spojení s letectvem)
CELKEM:
9 důstojníků – velitel, pobočník, průzkumný, pozorovací, spojovací, proviantní, účetní, zdravotnický, veterinární)
120 poddůstojníků a vojínů,
12 dvojspřežných selských povozů
cca 150 koní

Těžká kanonová baterie byla v oddílu označována jako 1. baterie
Organizační struktura baterie:
velitel baterie
velitelský doprovod
3 x 105 mm hrubý kanon vz. 13 s osmičlennou nebo vz. 29 se šestičlennou obsluhou a 5 dvojspřežnými muničními povozy pro přepravu 2 palebných průměrů na kanon. Každý kanon byl tažen osmispřežím.
baterijní průzkum
hospodářské družstvo
kulometné družstvo s 2 lehkými kulomety Schwarzlose wz. 08/15
spojovací družstvo – 9 km kabelu, 1 polní ústředna, 5 telefonních souprav
4 důstojníci – velitel, palebný, průzkumný a velitel palebné čety,142 poddůstojníků a vojínů (pro baterie vyzbrojené kanony vz 29), 148 poddůstojníků a vojínů (pro baterie vyzbrojené kanony vz 13), cca 140 koní, 27 dvojspřežných povozů
Palebný průměr pro kanon vz. 13 – 40 granátů vz. 14, 60 zapalovačů, 48 prachových náplní
Palebný průměr pro kanon vz. 29 – 40 granátů vz. 31, 60 zapalovačů, 48 prachových náplní
Palebný průměr pro lehký kulomet – 500 nábojů

Těžká houfnicová baterie byla v oddílu označována jako 2. baterie
Organizační struktura baterie:
velitel baterie
velitelský doprovod
3 x 155 mm hrubá houfnice vz. 17 s osmičlennou obsluhou a 7 dvojspřežnými muničními povozy pro přepravu 2 palebných průměrů na houfnici. Každá houfnice byla tažena osmispřežím.
baterijní průzkum
hospodářské družstvo
kulometné družstvo s 2 lehkými kulomety Schwarzlose wz. 08/15
spojovací družstvo – 9 km kabelu, 1 polní ústředna, 5 telefonních souprav
4 důstojníci – velitel, palebný, průzkumný a velitel palebné čety, 148 poddůstojníků a vojínů, cca 150 koní, 33 dvojspřežných povozů
Palebný průměr pro houfnici vz. 17 – 18 granátů vz. 14, 6 granátů vz. 15, 36 zapalovačů, 29 prachových náplní.
Palebný průměr pro lehký kulomet – 500 nábojů.

Muniční kolona:
velitel
velitelský doprovod
muniční četa pro kanonovou baterii + kulometný roj
muniční četa pro houfnicovou baterii + kulometný roj
hospodářské družstvo
Celkem 1 důstojník + 67 poddůstojníků a vojínů, cca 80 koní, 36 dvojspřežných povozů, 2 lehké kulomety Schwarzlose wz. 08/15.
Kolona převážela po 2 palebné průměry pro každé dělo oddílu.

Další 2 palebné průměry pro oddíl převážela divizní vozatajská četa.

Zdroje:
www.dws.org.pl
Buderawski, Lech: Sprawozdanie z kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.32/G/12
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Michalski, Stanisław: Relacja z kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.31/G/17
Opolski, Teodor: Sprawozdanie z kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.32/G/14
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
Szczepański, Andrzej: 9 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1998
Zarzycki, Piotr: 1 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1997

Těžký dělostřelecký oddíl typ II [1939-1939] - Těžká baterie s kanony vz. 13 v palebném postavení
Zdroj: https://derela.pl/105mm_wz13_wz29_schneider.htm

Těžká baterie s kanony vz. 13 v palebném postavení
Zdroj: https://derela.pl/105mm_wz13_wz29_schneider.htm

Těžký dělostřelecký oddíl typ II [1939-1939] - 105 mm kanon vz. 29 v přepravní poloze
Zdroj: https://derela.pl/105mm_wz13_wz29_schneider.htm

105 mm kanon vz. 29 v přepravní poloze
Zdroj: https://derela.pl/105mm_wz13_wz29_schneider.htm

Těžký dělostřelecký oddíl typ II [1939-1939] - Obsluhou opuštěná 155 mm houfnice vz. 17 v palebném postavení – září 1939
Zdroj: https://derela.pl/155mm_wz17_schneider.htm

Obsluhou opuštěná 155 mm houfnice vz. 17 v palebném postavení – září 1939
Zdroj: https://derela.pl/155mm_wz17_schneider.htm

URL : https://www.valka.cz/Tezky-delostrelecky-oddil-typ-II-1939-1939-t229659#637757Verze : 1
MOD

Zmobilizované těžké dělostřelecké oddíly typ II:


Číslo oddílu Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizováno pro: Velitel oddílu k 01.09.1939 Zdroj
1 3. těžký dělostřelecký pluk Vilno 1. legionářská pěší divize major děl. Władysław Świderski Zarzycki, Piotr: 3 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1993
2 10. těžký dělostřelecký pluk Přemysl 2. legionářská pěší divize major děl. Tadeusz Stanisław Jełowicki Zarzycki, Piotr: 10 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2005
3 2. těžký dělostřelecký pluk Chełm 3. legionářská pěší divize kapitán děl. Edward Czujkiewicz Zarzycki, Piotr: 2 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1999
4 8. těžký dělostřelecký pluk Toruň 4. pěší divize major děl. Stefan Stachowski Zarzycki, Piotr: 8 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2000
5 6. těžký dělostřelecký pluk Lvov 5. pěší divize kapitán děl. Bronisław Stanisław Grzybowski Zarzycki, Piotr: 6 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1997
6 5. těžký dělostřelecký pluk Krakov 6. pěší divize major děl. Antoni Tomasz Świerzy Zarzycki, Piotr: 5 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1996
7 4. těžký dělostřelecký pluk Lodž 7. pěší divize kapitán děl. Józef IV Kamiński Zarzycki, Piotr: 4 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1999
8 1. těžký dělostřelecký pluk Modlin 8. pěší divize major děl. Władysław Niewodniczański Zarzycki, Piotr: 1 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1997
9 9. těžký dělostřelecký pluk Włodawa 9. pěší divize major děl. Zbigniew Siniewicz Zarzycki, Piotr: 9 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1998
10 4. těžký dělostřelecký pluk Lodž 10. pěší divize major děl. Tadeusz Wiktor Kozłowski Zarzycki, Piotr: 4 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1999
11 6. těžký dělostřelecký pluk Lvov 11. pěší divize major děl. Zygmunt IV Dobrowolski Zarzycki, Piotr: 6 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1997
12 6. těžký dělostřelecký pluk Lvov 12. pěší divize major děl. Wacław Szymański-Szmendziak Zarzycki, Piotr: 6 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1997
13 2. těžký dělostřelecký pluk Chełm 13. pěší divize major děl. Kazimierz Siekierzyński Zarzycki, Piotr: 2 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1999
14 7. těžký dělostřelecký pluk Poznaň 14. pěší divize major děl. Eugeniusz Szary Zarzycki, Piotr: 7 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2008
15 8. těžký dělostřelecký pluk Toruň 15. pěší divize major děl. Stefan Tadeusz Starzyński Zarzycki, Piotr: 8 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2000
16 16. lehký dělostřeleck pluk Grudziądz 16. pěší divize podplukovník děl. Stanisław Jerzy Ostapowicz Buderawski, Lech: Sprawozdanie z kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.32/G/12
17 17. lehký dělostřeleck pluk Hnězno 17. pěší divize podplukovník děl. Wacław Albrecht Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
18 Mazovská škola pro založní aspiranty dělostřelectva Zambrów 18. pěší divize podplukovník děl. Władysław IV Brzozowski Zarzycki, Piotr: 1 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1997
19 3. těžký dělostřelecký pluk Vilno 19. pěší divize major děl. Henryk Rajewicz Zarzycki, Piotr: 3 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1993
20 20. lehký dělostřeleck pluk Prużana 20. pěší divize major děl. Stanisław Domiczek Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą 1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1987
21 5. těžký dělostřelecký pluk Krakov 21. horská pěší divize major děl. Franciszek Szalek Moś, Wojciech B.: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie, Kraków 1989
22 10. těžký dělostřelecký pluk Přemysl 22. horská pěší divize major děl. Walery Krzyżyński Zarzycki, Piotr: 10 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2005
23 5. těžký dělostřelecký pluk Krakov 23. pěší divize major děl. Edward Rykiert Zarzycki, Piotr: 5 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1996
24 10. těžký dělostřelecký pluk Přemysl 24. pěší divize kapitán děl. Feliks Filejski Zarzycki, Piotr: 10 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2005
25 7. těžký dělostřelecký pluk Poznaň 25. pěší divize kapitán děl. Edmund Wołkowiński Zarzycki, Piotr: 7 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2008
26 26. lehký dělostřeleck pluk Skierniewice 26. pěší divize podplukovník děl. Kazimierz Korneliusz Kozicz Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
27 2. těžký dělostřelecký pluk Chełm 27. pěší divize major děl. Jerzy Ludwik Paweł Henneberg Zarzycki, Piotr: 2 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1999
28 Těžký dělostřelecký oddíl 28 Varšava 28. pěší divize diplomovaný podplukovník děl. Władysław Bednarski Zarzycki, Piotr: 1 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1997
29 4. těžký dělostřelecký pluk Lodž 29. pěší divize Ve zdrojích není uveden Zarzycki, Piotr: 4 Pułk Artylerii Ciężkiej, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1999
30 30. lehký dělostřeleck pluk Brest nad Bugem 30. pěší divize major děl. Aleksander Korsak Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991

Jiné zdroje: Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
URL : https://www.valka.cz/Tezky-delostrelecky-oddil-typ-II-1939-1939-t229659#637758Verze : 0
MOD