Main Menu
User Menu

Motocyklová četa motorizovaného pluku 10. jezdecké brigády [1939-1939]

Motorcycle Platoon of the Motorized Regiment (10th Cavalry Brigade)

Pluton motocyklistów pułku zmotoryzowanego 10 Brygady Kawalerii

Motocyklová četa motorizovaného pluku 10. jezdecké brigády – Motorcycle Platoon of the Motorized Regiment (10th Cavalry Brigade) – Pluton motocyklistów pułku zmotoryzowanego 10 Brygady Kawalerii


Motocyklová četa byla prostřednictvím svého velitele podřízena veliteli pluku jako samostatná setnina jezdectva, a byla určena k průzkumné činnosti. Mohla provádět průzkum současně na 2-3 osách přesunu. Průzkumné hlídky se neměly vzdalovat více než 15-30 km od hlavních sil pluku.
Pro pluky 10. jezdecké brigády byly válečné stavy čety stanoveny nařízením Hlavního štábu L.dz.686/Mob ze dne 23.12.1938 - tabulka č. 17

Organizační struktura motocyklových čet pluků 10. jezdecké brigády:


velitel čety (dowódca plutonu), důstojnický sluha (ordynans osobisty), řidič + motocykl s vozíkem (kierowca + motocykl z przyczepką)
zástupce velitele-materiálový poddůstojník (zca dcy-podoficer sprzętowy), řidič + motocykl s vozíkem
6x motocyklový roj (sekcja motocyklistów): velitel roje, střelec (celowniczy), 2 nosiči munice (amunicyjni), 3 řidiči + motocykly s vozíkem, 1 ruční kulomet
opravárenský roj (patrol reparacyjny): velitel, mechanik, motocykl s vozíkem
nákladní automobil do 2t s řidičem a závozníkem (samochód bagażowy do 2t z kierowcą i pomocnikiem kierowcy)


Četa měla mít následující tabulkové stavy:

Tabulkové počty čety Počet
Etat plutonu Ilość
důstojníci 1
oficerowie 1
poddůstojníci + mužstvo 8 + 42
podoficerowie + szeregowcy 8 + 42
pistole 8
pistolety 8
karabiny Mauser wz. 98 PWU 43
kbk Mauser wz. 98 PWU 43
ruční kulomety Browning wz. 28 6
rkm Browning wz. 28 6
nákladní automobily do 2 t 1
samochody ciężarowe 2 t 1
motocykly Sokół 1000 s postranním vozíkem 21
motocykle Sokół 1000 z przyczepą 21

Je nutno dodat, że skutečné stavy se mohly lišit od uvedených tabulkových stavů.
Trzeba podkreślić, że stan rzeczywisty mógł się różnić od przedstawionego stanu etatowego.
Zdroje (Źródła):
Gaj, Krzysztof M.: 10. Brygada Kawalerii w 1939 roku – organizacja wojenna wielkiej jednostki motorowej, Wydawnictwo NapoleonV, Oświęcim 2013, str. 65-66, 69, 257-258, 270-271, 281
URL : https://www.valka.cz/Motocyklova-ceta-motorizovaneho-pluku-10-jezdecke-brigady-1939-1939-t220695#616251Verze : 2
MOD
.
Motocyklová četa motorizovaného pluku 10. jezdecké brigády [1939-1939] - Motocyklová četa 24. hulánského pluku
Zdroj:
https://odkrywca.pl/10-brygada-kawalerii-zmotoryzowanej-,754163.html#754163

Motocyklová četa 24. hulánského pluku
Zdroj:
odkrywca.pl

URL : https://www.valka.cz/Motocyklova-ceta-motorizovaneho-pluku-10-jezdecke-brigady-1939-1939-t220695#616252Verze : 0
MOD